2023.11.007

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Urejen prenos obdavčenih materialnih stroškov v dohodnino.
V tem prispevku