Urejanje podatkov o ceni artikla

Podatke o ceni artikla tako, da najprej v preglednici Cenik artikla označimo izbrano pozicijo, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani ceni artikla iz cenika, ki jih lahko spremenimo.

V tem prispevku