Verzija 2022.17.002

Fakturiranje

  • Odpravljena težava na preglednici predračunov za primere, ko so bile številke višje od 999.

Trgovina na drobno

  • Odpravljena napaka iz predhodne verzije, ko se je na postavitvah off-line blagajn pri knjiženju v knjigovodstvo javila napaka za povezovanje na nastavitve Fakturiranja.

Knjiga prejetih računov - Javna naročila

  • Javna naročila - preglednica - urejeno polnjenje stolpca Porabljeno.

Web.API

  • Urejeno vračanje podatkov API-ja GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms glede na vhodno spremenljivko številke šifranta.
V tem prispevku