Načini plačil gotovinskega računa v Fakturiranju

Način beleženja načinov plačila gotovinskega računa v Fakturiranju omogoča neomejeno število načinov plačil računa.

Do vnosa načina plačila pridemo preko več načinov. 

Vnos načina plačila ob vnosu računa

Enostavnejši način je v primeru kadar smo znotraj samega računa ter na zavihku 'Naslovi' označimo gotovinsko prodajo in izberemo blagajnika. Ob potrditvi računa se pojavi okno, kjer se predlaga način plačila s celotno vrednostjo računa 'za plačilo'.


Načine plačil dodajamo tako, da ponujeni znesek plačila ustrezno zmanjšamo. Ob potrditvi vnosa pa se razlika do zneska gotovinske prodaje prepiše v vrstico nižje, kjer izberemo ustrezno vrsto načina plačila za razliko.

 
Način plačila lahko izberemo iz seznama s klikom na  ali pa z vnosom teksta načina plačila, kateri tekoče ponuja najbližji zadetek naziva načina plačila.

Po ustreznem vnosu načinov plačil le-te potrdimo s klikom na . Vneseni načini plačil se ob tiskanju računa navedejo tudi na izpisu računa v kolikor uporabljate standardno predlogo računa iCentra.

V kolikor uporabljate hitri vnos računov se tam ob zaključku računa ob označenem gotovinskem plačilu zopet pojavi okno za vnos načinov plačil.

Vnos načina plačila ob knjiženju v Blagajniško poslovanje

Drugi način vnosa načinov plačil pa je ob knjiženju računa v Blagajniško poslovanje preko gumba V kolikor račun še ni bil označen kot gotovinsko poravnan se odpre okno, kjer vnesemo načine plačil s katerimi je poravnan račun. Ob potrditvi se odpre že poznano okno blagajniškega prejemka katerega po že znanem postopku zaključimo.

Popravki načinov plačil

V kolikor račun še ni izstavljen je mogoče načine plačil popraviti. To izvedemo tako, da v preglednici računov izberemo račun, ku mu želimo popraviti načine plačil. Na desni miškin klik izberemo opcijo Gotovinska plačila.

Odpre se nam okno, kjer ustrezno popravimo načine plačil.

Pri izstavljenem računu lahko samo zamenjamo način plačila, ne moremo pa dodajati novih načinov plačil. Postopek je enak kot pri računu, ki še ni bil izstavljen.

Opozorilo: Pri popravku načinov plačil na že izstavljenem računu, je potrebno ustrezno popraviti tudi morebitne blagajniške prejemke.

Nastavitve na šifrantu načinov plačil

Za knjiženje računov v glavno knjigo je ključnega pomena ustrezna navedba kontov na načinih plačil. V kolikor le-to ni urejeno namreč ob knjiženju gotovinsko poravnanega računa ne pride do zapiranja terjatve do kupca. Ta del je potrebno v tem primeru ročno urediti.


Priporočamo, da se načine plačil ustrezno opremi z ustreznim kontom in upoštevanjem analitike v kolikor jo nastavljen konto zahteva.
Ob tako urejenih nastavitvah se namreč terjatev zapre s posameznim načinom plačila.V tem prispevku