Ureditev mejnih vrednosti naročilnic za evidenčni postopek

Mejne vrednosti za evidenčne naročilnice se uredi v zavihku Javna naročila > Šifrant javnih naročil > Mejne vrednosti.


 


Vpisati je potrebno mejne vrednosti za blago, storitev in gradbena dela.

Pri blagu in storitvah je trenutno mejna vrednost za spološno področje 39.999€, za gradbena dela pa 79.999€

V tem prispevku