Obračun obresti

Programska rešitev je namenjena obračunavanju in vodenju obresti ter amortizacijskih načrtov. Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila.

Articles

Obračun obresti (zgodovina različic)
Novost Verzija Krediti - Knjiženje obračunov v DK - odpravljena nepravilnost pri sklicevanju na šifro referenta. Ob prenosu program sedaj ustrezno vpiše datum izvedenega prenosa v glavno knjigo na vključene obračune. Obresti ...