Obračun obresti

Programska rešitev je namenjena obračunavanju in vodenju obresti ter amortizacijskih načrtov. Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila.

Articles

Obračun obresti (zgodovina različic)
Novost Verzija Obračun - Obračuni - Izvoz - Izvoz obračunov: Popravek pri upoštevanju omejitvenih pogojev na številko obračuna in mejni znesek za prenos. 2024.03.001 Obračun obresti - dopolnjen postopek prešte...