Gumb Promet

Namen programa: Pregledovanje podatkov iz dvostavnega knjigovodstva, ki smo jih uvozili s pomočjo programa Uvoz iz DK na podlagi pripravljenih virov.

 

 

Vire pripravimo s pomočjo gumba Viri:

 

 

Uporabnik DK: to je za katerega uporabnika DK želimo pregledovati podatke  in

Šifra zbira:  to je katere konte želimo vključiti pri posameznem viru. Zbiri imajo enak pomen in se urejajo na enak način kot zbiri pri Hitrem pregledu v DK in določajo kateri podatki bodo vključeni pri pregledovanju podatkov.

 

Ko pregledujemo podatke, se izbrana šifra vira, zapiše in pri naslednjem pregledovanju se le-ta upošteva. Če želimo pregledovati podatke druge šifre vira, uporabimo gumb Šifra vira in le-to zamenjamo.

V tem prispevku