Izvoz UPN – priprava datoteke za zunanjega tiskarja

Modul OST nam omogoča pripravo in izvoz datoteke iz Obračuna v obliko, primerno za pošiljanje zunanjim tiskarjem.
To naredimo tako, da se v Obračunu postavimo na ikono za Izvoz in izberemo prvo dano možnost UPN.

Datoteko lahko pripravimo samo za tiste UPN, ki ne presegajo števila vrstic, ki ga imate vpisanega v nastavitvah programa pod zavihkom Položnica. Privzeta vrednost in tudi maksimalna je 7 vrstic na računu.

Za vse tiste račune, ki v osrednjem delu presegajo maksimalno določeno vrednost vrstic, je preko te iste maske omogočeno tudi tiskanje teh, ki so iz datoteke za tiskarja izvzeti.

Odpre se nam okno, kjer se lahko omejimo po različnih kriterijih za pripravo datoteke.

Posebno pomembna je seveda pot, kjer se bo datoteka za zunanjega tiskarja shranila. Ta pot je navadno nastavljena že v samih nastavitvah programa pod zavihkom Povezave. Pod njo se nahaja tudi pomembo polje povezano z e-računi, ki ga obkljukamo. Na tak način znižamo stroške poslovanja, saj v tisk pošljemo samo UPN naloge brez e-računov. Te seveda v našem imenu posreduje Ujp.

S klikom na gumb Izvajaj program za nas pripravi datoteko za izbrane kriterije in poda naslednje informacijsko okno, s podatki o skupnem znesku in mestu, kjer je datoteka shranjena.

Če je v našem obračunu kdo, ki v osrednjem delu presega maksimalno število vrstic, nas program v naslednjem koraku obvesti s samodejnim izpisom, ki se nam na zaslonu pojavi.
Izpis Neizvoženi UPN vsebuje podatke o šifri plačnika in nazivu.

Te, ne izvožene račune, sedaj na hiter in enostaven način lahko natisnemo, kot že prej omenjeno, preko iste maske. Dovolj nam je klik na gumb Natisni v spodnjem delu maske za pripravo datoteke UPN.

Odpre se nam okno z možnimi obrazci, kjer se postavimo na želenega in s klikom na gumb Tiskanje te račune neposredno natisnemo na naš tiskalnik.

Lahko pa izberemo Predogled in najprej na zaslonu pogledamo ne izvožene račune in jih šele nato natisnemo kar preko gumba Tiskaj v Predogledu.

Primer ne izvoženega računa, ki v osrednjem delu presega maksimalno število vrstic in vključuje položnico.

Primer ne izvoženega računa, ki v osrednjem delu presega maksimalno število vrstic, plačilo pa je izvedeno preko trajnika.


V tem prispevku