Preglednica fasciklov eRegistratorja

Preglednica s fascikli eRegistratorja omogoča pooblaščenim osebam enostaven dostop do fasciklov eRegistratorja. V preglednici fasciklov so prikazani fascikli uporabnika, v katerega smo prijavljeni, ter skupni fascikli vseh uporabnikov. Prikazani so samo fascikli, na katerih smo pooblaščeni za dostop do dokumentov, ter javni fascikli. Če smo pooblaščeni za dostop do dokumentov fascikla, lahko z dokumenti fascikla tudi upravljamo.

Preglednico fasciklov zaženemo z izborom, ki se nahaja na meniju Šifranti jezička Bližnjice glavnega menija SAOP iCentra

ali meniju Opravila preglednice dokumentov eRegistratorja.

.

Izbor je aktiven samo v primeru, da je operater pooblaščen za pooblastilo SAOP - Fascikli: Preglednica.

Odpre se nam preglednica fasciklov.

Nad preglednico sta dva filtra, ki omogočata enostaven izbor prikazanih fasciklov.

 • Status fascikla – v spustnem meniju je možen prikaz fasciklov po statusih
  •  – prikažejo se vsi nezaključeni fascikli. To je tudi privzeta vrednost ob zagonu preglednice.
  •  – prikažejo se nezaključeni fascikli, katerih rok izvedbe je v preteklosti. V preglednici so fascikli obarvani rdeče - .
  •  – prikažejo se nezaključeni fascikli, ki nimajo določenega roka izvedbe. V preglednici so fascikli obarvani rožnato - .
  •  – prikažejo se nezaključeni fascikli, ki imajo rok izvedbe v prihodnosti. V preglednici so fascikli obarvani zeleno - .
  •  – prikažejo se zaključeni fascikli. V preglednici so fascikli obarvani belo - .
  •  – prikažejo se vsi fascikli.
 • Vrsta fascikla – vpišemo ali izberemo želeno vrsto fascikla. Če je podatek neizpolnjen, se prikažejo fascikli vseh vrst fasciklov. To je ob prvem zagonu tudi privzeta vrednost. Kasneje se predlaga zadnja vnesena vrednost.

Privzeto se prikazuje v preglednici 50 zadetkov. To število lahko začasno spremenimo z vnosom v . S pomočjo(F5) osvežimo v preglednici prikazane podatke. To je posebej uporabno v večuporabniških okoljih, kjer lahko sočasno na fasciklih dela več oseb.

V tem prispevku