2023.10.004

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri knjiženju računov v ddv za izvozne storitve.

Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Pripravi plačila: Urejeno je zapiranje plačila z odprtimi opomini.

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s tiskanjem evidence o izrabi delovnega časa v primeru starejših različic Microsoft SQL.
V tem prispevku