RS 2022.07.002

Osnovna sredstva

Šifranti - Reverz: popravek prikaza zapisov v preglednici, da niso multiplicirani zaradi različnih nazivov partnerjev z isto šifro po različnih bazah.

Fakturiranje

  • pri izstavitvi eRačunov za ponudnika Moj eRačun se račun pripravi v UBL obliki po standardu SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Komercialni modul

  • Sistem ugodnosti
    • Polji za vpis nabora podatkov (vrednosti) za pogoje »Pogoji za stranke« in »Pogoji za artikle« se je razširilo na 8000 znakov. Tako je možno v pogoj za popuste in ugodnosti vpisati zelo obširen nabor šifer. Opomba: vseeno je potrebno premišljeno vpisovati šifre, saj se npr. namesto nekaj sto šifer artiklov lahko nadomesti z eno šifro nekega drugega atributa artiklov.
    • Dodana je možnost vpogleda v vpisani nabor podatkov v polju "Vrednost". Z dvojnim klikom na polju "Vrednost" se odpre dodatna forma s seznamom vpisanih podatkov.

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena težava pri formiranju naročil dobaviteljem iz naročil kupcev.

WEB.API

  • MoveOrderToDispatchAdvice – odstranjene določene validacije, ki so (neupravičeno) preprečevale premik naročila v odpremo (artikli storitve ter artikli z naročeno količino večje od zaloge – v odvisnosti od posameznih nastavitev na knjigi naročil).
V tem prispevku