Obračun storitev

V Obračunu storitev lahko masovno pripravljamo izdane račune. Obračun storitev je primeren za izstavitev računov v šolah, vrtcih, dijaških domovih … Enostavno lahko zaračunamo izbrano storitev celemu razredu oz. skupini. Poleg tega nam omogoča vodenje evidence obrokov, uvoza in avtomatskega obračuna subvencij prehrane. V vrtcih nam omogoča masovno izstavitev računov glede na ceno programa, plačilni razred ter število dni prisotnosti. Izstavitev računov je lahko v tiskani obliki ali kot e-računi, poslani po e-pošti ali v spletno banko. Omogoča tudi izstavitev SDD (trajnih nalogov).

Articles

Obračun storitev (zgodovina različic)
Pregled dopolnitev na modulu Obračun storitev