Menjava sestavin na delovnih nalogih

Na delovnih nalogih omogočamo tudi menjavo sestavin (nova sestavina namesto stare-obstoječe sestavine) za več delovnih nalogov (oziroma njihovih sestavnic) hkrati.

Za koga je primerna funkcija menjave sestavin?

Funkcijo lahko uporabljate vsi tisti, ki želite izvesti skupinsko zamenjavo stare obstoječe sestavine z novo sestavino na več delovnih nalogih hkrati. Razlogi za menjavo so seveda lahko različni (spremembe v konstrukciji-sestavi, manjko zaloge stare sestavine in nadomestilo z novo sestavino, izločitev stare sestavine iz porabe,…).

Potrebne nastavitve

Posebne nastavitve niso potrebne. Funkcija je dostopna preko »desnega klika« miške na preglednici delovnih nalogov, preko katerega se odpre okno s funkcijami, ki jih lahko izvajamo nad delovnimi nalogi:

Slika, ki vsebuje besede posnetek zaslona 
Opis, ustvarjen z zelo visoko stopnjo zanesljivosti.

Funkcija je privzeto omogočena za vse operaterje/skupine operaterjev. V kolikor jo želite onemogočiti, lahko to izvedete preko varnostnega sistema:

Izvedba menjave sestavine

Zagon funkcije odpre okno menjave sestavine razdeljeno na dva zavihka.
Zavihek »Izbor nalogov« je namenjen izboru delovnih nalogov, na katerih želimo izvesti menjavo sestavine:

 • Leto DN od do – izberemo letnico delovnih nalogov. 
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon šifer knjig delovnih nalogov ali le te izberemo »iz preglednice«. 
 • Številka DN od do – omejimo se lahko na razpon številk delovnih nalogov oziroma številke izberemo »iz preglednice«. 
 • Datum DN, Pričetek izdelave, Rok izdelave od do – izbor nalogov lahko omejimo tudi po datumih. 
 • Izdelek od do – omejitev lahko izvedemo tudi po razponu šifer izdelkov ali le te izberemo »iz preglednice«. 
 • Povezana šifra artikla – delovne naloge lahko izberemo tudi preko povezane šifre artikla (izdelka). 
 • Skupina, klasifikacija, oddelek od do – delovne naloge lahko izberemo tudi preko razpona skupin, klasifikacij ali oddelkov izdelkov. Te lahko izberemo tudi »iz preglednice«.
 • Naročnik, kooperant od do – delovne naloge lahko izberemo tudi prek šifer strank naročnikov ali kooperantov. 
 • Stroškovno mesto, stroškovni nosilec od do – menjavo sestavin lahko omejimo tudi na delovne naloge izbranih stroškovnih mest ali nosilcev.

Zavihek »Sestavine« je namenjen določitvi sestvine, ki jo želimo menjati na izbranih delovnih nalogih:

 • Stara sestavina – vpišemo (poiščemo) šifro obstoječe (stare) sestavine. 
 • Nova sestavina – vpišemo (poiščemo) šifro sestavine, za katero želimo menjati staro sestavino. 
 • Faktor povečanja – v kolikor bo nova sestavina faktorsko odvisna od stare sestavine, potem vnesemo faktor spremembe količine (npr. faktor 2 bi pomenil, da bo nova sestavina imela 2x večjo količino v sestavnici delovnega naloga, kot jo je imela stara sestavina. 
 • Dodatek v količini – v kolikor je faktor povečanja enak 1, lahko novi sestavini vnesemo pozitiven ali negativen dodatek v količini. Ta dodatek se bo prištel (odštel) k obstoječi količini stare sestavine.

Menjavo izvedemo preko gumba »Potrdi«. Poleg menjave sestavine se bo za delovne naloge, v katerih se je menjava izvedla, posodobila tudi njihova kalkulacija. Menjava sestavin se ne izvede za delovne naloge, ki so zaključeni.

Umik porabe obstoječe sestavine

V kolikor želimo obstoječi količini sestavine umakniti porabo v delovnem nalogu (jo dejansko ne bomo vgradili), potem v polje »stara sestavina« in »nova sestavina« vpišemo šifro obstoječe sestavine in dodelimo »faktor povečanja« enak 0. Tako bo sicer sestavina ostala v sestavnici delovnega naloga, bo pa njena količina v sestavnici enaka 0.

V tem prispevku