Oskrbovalski dopust

V UL št. 114 iz dne 15.11.2023 je bila objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D). 

Spremenjeni Zakon o delovnih razmerjih je uvedel dodatne možnosti odsotnosti delavca v primeru oskrbovanja in nasilja v družini.

V kolikor bo vaš zaposleni koristil Oskrbovalski dopust, vam svetujemo, da si za te potrebe ustvarite novo šifro.

V Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna poiščemo neplačano odsotnost. Postavimo se na Neplačana odsotnost – opravičena in kliknemo na gumb Vnesi zapis iz

Ustrezno popravimo Šifro vrste obračuna in Naziv vrste obračuna. Ostale nastavitve in zavihke pustimo kot so se prepisale iz že obstoječe šifre. 

Ko potrdimo kopiranje se nam izpiše obvestilo, ali želimo kopirati tudi podatke kontiranja. Potrdimo.

Ko potrdimo kontiranje nas program še enkrat vpraša ali želimo, novo vrsto obračuna vključiti v mesečne seštevke in še enkrat potrdimo. 

V primeru, da imate zaposlenega, ki bo koristil Odsotnost zaradi nasilja v družini, postopek ponovite, vendar ustrezno zamenjajte naziv vrste obračuna. 

V tem prispevku