Dohodnina (zgodovina različic)

Novost

Verzija
 • Pripravljen ponovni upgrade baze zaradi težav pri prenosu podatkov iz Obračuna plač in Drugih osebnih prejemkov v Dohodnino.
2023.11.005
 • Urejeni naziv vrst prejemkov - usklajeni z nazivi v eDavkih.
2023.11.003
 • V preglednici dohodnine urejen prikaz prenesenih družinskih članov iz Obračuna plač. Težava s prikazom podatkov o vzdrževanih družinskih članih se je pojavila samo v verziji 2023.11.001.
2023.11.002
 • Dodan nov šifrant Zavezanci.
 • Na preglednici Dohodnina urejen prikaz zavezancev po letih - prikazani samo zavezanci z vnesenimi dohodki za izbrano leto.
 • Spremenjen način vnosa dohodkov za zavezanca - zavezanca se izbira iz šifranta zavezancev.
 • Dopolnjeno brisanje podatkov - dodana kontrola, da se zavezanec iz šifranta ne briše, če ima vnesene prejemke v kateremkoli letu.
 • Odstranjen gumb Osveži podatke zavezanca - podatki se osvežujejo s prenosom iz Obračuna plač in Drugih osebnih prejemkov.
2023.11.001
 • V primeru uporabe šifranta Pogodbenikov (v programu Drugi osebni prejemki) je pri pošiljanju obvestil za dohodnino omogočena uporaba Gesla zaposlenega za zaščito dokumenta.
 • V šifrant Vrste prejemkov dodane šifre od 8204 do 8312, ki se poročajo v datoteki VIRDOH.
 • Na vnos podatkov za zavezanca dodan nov zavihek Neobd. stroški, na katerega se vnašajo podatki o Znesku celotnega prejemka ter Znesku neobdavčenega prejemka.
 • Omogočen vnos podatkov za vrste dohodkov od 8204 do 8312 na zavihek Neobd. stroški.
 • Izvoz podatkov:  dodana priprava nove datoteke VIRDOH, v kateri se zbirajo podatki iz zavihka Neobd. stroški ter izpis vsebine datoteke.
 • Analiza dohodnine: na vstopno okno dodano polje Neobd. stroški - če je označeno, se v analizi prikazujejo tudi stroški, ki so vneseni na zavihek Neobd. stroški.
 • Datoteka Zavir.p-1 za uvoz podatkov v Dohodnino: dopolnjena struktura datoteke -  dodana možnost uvoza podatkov na zavihek Neobd. stroški.
2023.10.001
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DOH - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Urejeno odpiranje modula - dodana možnost, da se modul odpre čez cel ekran.
 • V šifrant Vrste prejemkov na zavihek Oprostitve sta dodani šifri 8070 in 8071.
2022.18.001
 • Urejeno pošiljanje obvestil za primere, ko v Zadevi ali Besedilu elektronske pošte uporabimo znake  & ali < ali >.
 • Dopolnjen prenos podatkov iz Obračuna plač v Dohodnino (naslov, pošta, država) v primeru, ko ima zaposleni tuj naslov.
 • Na vseh obvestilih je v naslov zavezanca dodana še država, če ta ni Slovenija.

2022.17.001
 • Omogočen varnostni sistem za dostop do nastavitev modula.
2022.11.001
 • Ročno vnešeni zapisi se pravilno prikazujejo na obvestilu o izplačanih prejemkih za rezidente in nerezidente
 • Med izvzete dodatke je možno izbirati šifri prejemka 1211 in 1212
2022.01.002
 • Vse izpise je možno shraniti v eRegistrator in zavezancem poslati po elektronski pošti

2021.16.001

Ob instalaciji se zavezancem ponovno prepiše podatek Elektronska pošta iz podatkov Strank in nato še iz privzetega stika Kadrovske evidence. To je potrebno, ker imajo nekatere stranke zaradi buga iz preteklega leta podatke elektronske pošte pomešane.


2021.01.004

Preglednica Zavezanci za dohodnino

 • Omogočena priprava datoteke VIRIZV.DAT
 • Omogočeno tiskanje, shranjevanje v eRegistrator in pošiljanje obvestila o izvzetih dodatkih.
 • Dodan zavihek Izvzeti dodatki.

2021.01.003


V tem prispevku