Davek na dodano vrednost (Zgodovina različic)

Novost Verzija
 • Knjige - DDV - Preglednica - gumb Plačila: Dodana kontrola na prepoved brisanja plačila v primeru, ko je obdobje datuma plačila že zaključeno.
2024.03.001
 • DDVN - Obračuni - RPO  - Urejeno veriženje popravkov skozi obdobja za različne kombinacije popravkov računov za dobavo blaga ali storitev znotraj EU.
2024.02.004
 • Pripomočki - Poročilo skladnosti - Urejena težava priprave poročila skladnosti, ko ne obstaja licenca modulov FAK ali PRAC.
 • DDV - Preglenica - Dodane možnosti hitrega filtriranja: 

  • Računi v obračunu
  • Plačani računi v obdobju
  • Tip računa (Fakturirana ali plačana realizacija)
 • DDV - Preglednica - Dodana bližnjica do Pripomočka za pregled neplačanih računov.
 • Pripomočki - Neplačani računi - Dodani novi stolpci v preglednico (Šifra konta, Celotna vrednost DDV, Osnove, Znesek računa, Zaprti znesek).
 • DDV - Vnos dokumenta - Podatek "VIES" iz stranke se ob vnosu novega zapisa zapiše na glavo dokumenta. Podatek ostane zapisan na glavi dokler ga ne osvežimo. Po zaklepu obdobja sprememba podatka ni mogoča.
 • DDV - Preglednica - Prikazani podatki "VIES" status in "Datum VIES" (datum statusa).
 • Knjiženje - Ob knjiženju računov se, če podatek ni posredovan iz izvornih modulov, predlaga status na dan knjiženja, ki je zabeležen na stranki.
2024.02.001
 • Termin Datum davčnega obdobja/datum obdobja je sedaj zamenjan s terminom "Datum obdobja DDV". 
 • DDV - Preglednica - Gumb "prenos plačil" je sedaj vedno aktiven.
 • DDV - Preglednica - Izbor računov - Manjše dopolnitve forme za izbor.
2023.11.001
 • DDVN - Samodejni prenos plačil ob zapiranju - dodana kontrola, da se plačilo ne evidentira, ko na dokumentu v DDV že obstaja ročno vnešeno plačilo.
2023.10.003
 • Obračuni - Prenos Plačil: Za račune, ki se vodijo po plačani realizaciji, prenos plačil sedaj upotešteva in prenese tudi zamujena plačila, ki se vpišejo v prvo prosto (odklenjeno) obdobje.
2023.09.001
 • Urejena težava pri oddaji DDV-O obrazca v primeru, ko je v obračunu tudi račun z oznako "Samoprijava" in je na DDV-O obrazcu izpolnjeno polje samoprijave za pretekla davčna obdobja.
 • Knjiga DDV - Izbor računov - Dodano opozorilo, da ni vnesenih plačil za noben račun po plačani realizaciji v izbranem intervalu obdobij.
2023.08.001
 • Šifrant obdobij: Spremenjena funkcionalnost odklepanja obdobij, kjer sta sedaj ločena gumba za odklepanje obdobja DDV in obdobja OSS. Gumb odklepanje obdobja OSS je viden samo, če je OSS funkcionalnost aktivna.
2023.06.001
 • Urejena težava pri odpiranju OLAP analize po postavkah obrazca DDV.
2023.03.001
 • Preglednica - Izbor računov - Dodana možnost pregleda (filtriranja) plačanih računov tudi takrat, ko na obdobju ni nastavitve za obračun po plačani realizaciji, obstajajo pa v obdobju plačila za račune, ki so označeni po plačani realizaciji (odkupi).
 • Obračun - Urejena težava, ko se v letu 2023 nekateri računi ne vključijo v obračun.
2023.01.001
 • Preglednica - Prenos plačil - Dodana kontrola na obvezen vnos podatka Obdobja Od in Do. Urejena funkcionalnost prenosa plačil na preglednici.
 • Preglednica - Dodana kontrola ob brisanju dokumenta. Če za dokument obstajajo povezave do zunanjih modulov, program javi opozorilo
 • Vnosno okno - Dodana kontrola ob brisanju vrstic. Če za vrstico obstajajo povezave do zunanjih modulov, program javi opozorilo.
 • Urejena težava pri izboru računov v obračunu, ko je v primeru plačane realizacije, ob izboru javilo napako.
 • Urejena težava pri odpiranju knjige OSS.
2022.13.002
 • Optimizirana hitrost delovanja poročila skladnosti.
 • V primeru odpiranja DDVN vnosnega okna iz posrednega knjiženja, ob knjiženju prejetega računa, je sedaj v primeru samodejno predlaganega novega obdobja polje "Samoprijava" privzeto neizbrano. Polje "Popravek" se sedaj aktivira ob vnosu vrstice DDV. Oznaka "Samoprijava" je sedaj vidna tudi ob urejanju zapisa.
2022.12.001
 • Knjiženje obračuna - Ime dokumenta se samodejno predlaga.
 • Poročilo skladnosti - Dodan filter, ki omogoča filtriranje po vrsti knjige DDV (Vse knjige, Prejeti računi, Izdani računi). Dodana dodatna polja v preglednico.
 • Poročilo skladnosti - Urejen izvoz v Excel preko bližnjice na preglednici in na desnem kliku miške.
2022.11.001
 • Pripomočki - Poročilo skladnosti - omogočen izvoz v Excel zapis.
2022.08.001
 • Pripomočki - Poročilo skladnosti - Dodano poročilo skladnosti, ki za datumske meje obdobij prikazuje dokumente v obračunu, po postavkah obrazca DDV-O ter dokumente, ki so za izbrane datume v ostalih modulih in niso zajeti v obračunu DDV-O. 
  • Funkcionalnost ima povezan ključ v Varnostnem sistemu (DDVN - Glavni meni - Pripomočki, Poročilo skladnosti).
 • Obračun - Prenos plačil - Urejena težava pri prenosu plačil računov, ki so plačani v več obdobjih.
2022.07.001
 • Prenos plačil v DDVN – Urejen prenos plačil v DDVN ob kliku na gumb »Prenos plačil«.
 • Za račune, ki jim je bilo plačilo ročno vneseno se plačila ne prenašajo.
 • Predlaganje datuma obdobja DDV v primeru prejetega računa se uredi iz datuma opravljanja storitve.
2022.04.001
 • Dodana možnost označevanja prejetega računa, da gre za dokument poračuna odbitka DDV.
 • Ob zagonu pripomočka poračuna odbitka se sedaj dokument pravilno evidentira, da gre za poračun odbitka
 • V primeru poslovanja po načelu plačane realizacije se vrstica avansa samodejno označi kot plačana.
 • OSS:
  • V primeru popravka računov iz preteklih obdobij se bodo sedaj ti prikazali tudi v datoteki XML za uvoz na FURS.
  • Urejena težava na preglednici pri prikazu OLAP analize.
2022.05.001
V tem prispevku