Različni načini tiskanja za prihranek UPN nalogov

Pri tiskanju računov lahko prihranimo obrazce z UPN nalogi, če tiskamo na navaden papir vse račune, ki imajo znesek za plačilo 0 ali SDD trajnike.

Na UPN naloge natisnemo samo račune, ki imajo znesek za plačilo različen od nič.

 
Primer:Na bel papir A4 brez UPN naloga pa lahko natisnemo vse združene račune, ki nimajo UPN naloga oz. je UPN nalog z zneskom 0€.

 To so naslednji računi:

  • SDD nalogi (Trajniki),
  • računi, ki imajo znesek plačila 0 (npr. zaračunana samo subvencionirana malica ali drugi otrok v vrtcu),
  • združeni računi vseh otrok, razen tisti, ki ima UPN nalog s skupnim zneskom za plačilo vseh otrok,
  • računi, ki imajo večji znesek preplačila iz preteklih mesecev, kot je znesek plačila na računu,…

Primer 1: združen račun

Primer 2: plačilo s trajnikom

V tem prispevku