Povezava računa z registrom osnovnih sredstev

Ko vnašamo račun za osnovno sredstvo, imamo na zavihku knjiženje in davki možnost vnosa OS v register brez zapuščanja modula.

Po pripravi vknjižb označimo vrstico, ki se nanaša na osnovno sredstvo in kliknemo gumb Zapiši v OSD.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Odpre se maska, v katero evidentiramo osnovna sredstva. Osnovne podatke in analitike program prepiše iz prejetega računa, sami pa izberemo ustrezno amortizacijsko skupino.

Graphical user interface, application

Description automatically generated


Modul Knjiga prejetih računov je povezan na nastavitve knjiženja osnovnih sredstev. Program bo na vknjižbe prenesel konto nabave ali pridobivanja iz nastavitev knjiženja modula Osnovna sredstva.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

V primeru, da vnašamo več količin istega osnovnega sredstva, se odpre vmesno okno, kjer urejamo analitike za vsako osnovno sredstvo posebej.

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen

Na prejeti račun se prenese toliko vknjižb, kolikor je analitik.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Pri brisanju vknjižb se izbriše tudi osnovno sredstvo iz registra.

V primeru nastavitev se v Opis vknjižbe prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali inventarja.

Osnovna sredstva lahko vnašamo preko modula PRAC tudi po samem knjiženju računa.

Na vstopni maski prejetega računa in na maski knjiženja in davki, imamo prikaz povezav osnovnih sredstev z računom. Prikaz dobimo s klikom na gumb .

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Pripravi se nam spodnji izpis.

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen


V tem prispevku