Uvoz podatkov iz IPIS

Program zaporedno bere zapise strank. Za vsako stranko, ki ima izpolnjeno polje Davčna številka in Matična številka, program preveri, ali v  tabeli IPIS v bazi SAOPJB.MDB obstaja zapis z isto davčno številka in matično številka.  Če je ta pogoj izpolnjen, se zapiše  podatek o prihodku, ki bo viden na ekranu finančni podatki.

Preden zaženemo uvoz podatkov iz IPISa, je potrebno sprožiti uvoz iz tekstovne datoteke IPIS.

V tem prispevku