JAVNI SEKTOR – Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi

Povišanje za 1 plačni razred (01.04.2023)

OPOZORILO – spodaj navedeno velja samo za tiste zavode, ki jih veže Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi!

Dvig določa točka 2 Dogovora, ki v prvem odstavku določa: »Uvrstitve delovnih mest (vključno z delovnimi mesti javnih uslužbencev plačne skupine B), nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021).«

Glede na zgoraj navedeno, je potrebno vsem, ki so bili že deležni »urgentnega« povišanja v mesecu novembru 2021, ustrezno popraviti oz. se jim ne sme povišati plačnega razreda. 

Glede na navodilo JAVNI SEKTOR – Povišanje za 1 plačni razred ter posodobitev podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih za javni sektor s 01.04.2023, smo z verzijo 2023.05.004 pripravili pripomoček za povišanje 1 plačnega razreda za vse zaposlene. Vsi tisti, ki ste že oz. še boste opravili dvig plačnih razredov s pripomočkom, morate nato ročno popraviti zaposlene, katerim povišanje plačnega razreda ne pripada in jim povrniti plačni razred na tistega pred povišanjem s pripomočkom oz. zmanjšati za 1 plačni razred. 

V tem prispevku