Dodano polje Opomba na Plačevanju v modulu Spremljanje plačil računov

Z verzijo iCentra 2018.08.000 smo v modulu Spremljanje plačil računov v meniju Računi in plačila dopolnili funkcionalnost Plačevanje:

 

Ko v meniju Plačevanje urejate posamični bančni izpisek, je na vsaki postavki v bančnem izpisku, ki jo odprte z dvoklikom ali gumbom Popravi zapis, dodano polje Opomba:


To polje lahko poljubno izpolnite s svojimi zaznamki, te opombe pa so vidne tudi v razpredelnici posameznega bančnega izpiska, tako da lahko že na prvi pogled preverite, če ste si kje kaj zapisali:


Da je stolpec Opomba viden, morate na tabeli z desnim klikom izbrati Privzeto ali Izbira stolpcev.

Privzeto prikaže vse stolpce v privzetem vrstnem redu.
Na izbiri stolpcev pa lahko dodate stolpec Opomba iz kolone Polja, ki so na voljo v Izbrana polja.


V tem prispevku