Izpis šifranta strank

Zapise iz šifranta stranke natisnemo na tiskalniku, tako da kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl+P) in v meniju izberemo Izpis šifranta strank. Odpre se spodaj prikazano okno:

Šifra – izberemo zapise, ki jih želimo natisniti. V levo okence vpišemo šifro prvega, v desno pa šifro zadnjega zapisa, ki bi ga radi natisnili. Če polji pustimo prazni, se izpišejo vsi zapisi.

Naziv – izberemo zapise po nazivu stranke, ki jih želimo natisniti.

Kraj – izberemo zapise po kraju stranke.

Plačnik, Prva gruča, Druga gruča, Država, Pošta – izberemo zapise po navedenih kriterijih.

Vrsta stranke – izberemo zapis glede na to, ali želimo vse stranke, samo kupce oziroma samo dobavitelje, oboje, ali ostale stranke.

Vrsta zavezanca – izberemo zapis glede na to, ali je stranka davčni zavezanec, ali stranka ni davčni zavezanec oziroma ali je pavšalist.

Referent stika – omejimo izpis stranke samo na tiste, ki imajo na zavihku Stiki vnesen stik z izbranm oziroma z izbranimi referenti.

Stiki – omejimo izpis strank na tiste, ki imajo izbran oziroma izbrane stike.

Transakcijski račun –program bo izpisal samo tiste stranke, pri katerih se začetne številke transakcijskega računa ujemajo s številkami v tem polju.

Aktivnost – izberemo stranke med aktivnimi, neaktivnimi ali vsemi strankami.

Status - izberemo stranke med potencialnimi strankami, strankami s sklenjenim komercialnim odnosom ali brez omejitve statusa (vse).

Uredi po – odločimo se, ali bodo zapisi pri tiskanju urejeni po šifrah ali po nazivih.

 

S klikom na gumb Tiskaj nadaljujemo, če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti in zapremo okno.

Po kliku na gumb Tiskaj se najprej odpre spodaj prikazano okno, v katerem izberemo vrsto izpisa:

Izpis strank – izpis splošnih podatkov in večine trgovskih podatkov stranke.

Kartica stranke – izpis vseh podatkov stranke.

Stranke etikete – izpis etiket strank.

 

Izberemo vrsto izpisa in kliknemo na gumb Predogled.

Lahko oblikujemo tudi svoj izpis. Dodatne informacije dobite v poglavju Tiskanje zapisov. Če si medtem premislimo in izpisa ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Zapri in zapremo predogled izpisa.


V tem prispevku