Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost omogoča obračun DDV-ja in avtomatsko oddajo na eDavke, izpis in oddajo Rekapitulacijskega poročila in Poročila o dobavah. Program omogoča obračun DDV-ja za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji, po plačani realizaciji, upoštevamo lahko pa tudi odbitni delež. Če je potrebno doplačilo DDV-ja, program pripravi plačilni nalog.