Koda za poračune subvencij prehrane

Koda je namenjena poračunu subvencije MIZŠ za šolsko prehrano. Poračuni naj bi se izvedli za vse tiste primere, ko dobite odločbo prepozno, torej po opravljenem obračunu, npr. novembra se bo delal redni obračun za oktober in poračun za september; decembra se bo delal redni obračun za november in poračun za september in oktober itd.

Ko prejmemo novo odločbo za otroka, ki velja od datuma, za katerega smo že naredili obračun, odločbo tako kot smo bili vajeni do sedaj uvozimo iz CEUVIZ ali ročno vnesemo Subvencije obrokov.Naredimo nov vnos in prepišemo podatke iz odločbe:Če smo odločbo o subvenciji prejeli šele po že opravljenem obračunu v katerem bi ta subvencija že morala biti upoštevana, moramo za tega učenca morali narediti poračun. V ta namen je pripravljen spodnji del okna. Najprej moramo pritisniti na gumb Aktivacija , program nas prosi za vnos aktivacijske kode, katero smo/bomo dobili z nakupom kode za Poračune subvencionirane šolske prehrane. Če kode še nismo kupili in bi jo želeli imeti se enostavno obrnemo na prodajo podjetja SAOP, da nam pripravi in pošlje ponudbo.Po vnosu kode se nam aktivirajo še ta polja, kjer vnesemo podatke: 

  • Leto poračuna: torej v katerem letu bi radi želeli pripraviti poračun. Leto se vpiše glede na datum opravljene storitve rednega obračuna. 
  • Mesec poračuna: izberemo v katerem mesecu bomo naredili obračun in hkrati pripravili poračun. Če vpišemo mesec oktober, bo program ko bomo v obračunu vnesli datum opravljene storitve od 1.-31.10. pripravil še poračun za mesec september oz. za vse tiste mesece od datuma veljavnosti vloge. 
  • Subvencija: kadar vnesemo novo odločbo, ki je učenec do sedaj še ni imel, pustimo polje Subvencija prazno. V primeru, da mora otrok vrniti subvencijo pa vpišemo do sedaj veljavno subvencijo.S klikom na gumb Potrdi se subvencija in podatki za poračun shranijo.

V tabeli Subvencije obrokov z desnim klikom na tabelo in izbiro gumba Privzeto, v tabelo dobimo tudi podatke o poračunih, katere si lahko poljubno prestavimo na bolj vidno mesto za pregledovanje.Ko smo tako vnesli vse odločbe in določili mesec poračuna lahko pripravimo obračun in hkrati poračun.

Na položnici učenca kateremu smo vnesli novo odločbo s subvencijo malice, ki velja od 1.09.2020 in hkrati zapisali poračun v mesecu oktobru 2020, lahko vidimo, da je v koloni doplačilo vključen znesek poračuna s preteklega meseca in starš ima prav tako zmanjšan znesek za razliko preteklega meseca.


KONTROLO naredimo preko zahtevka Subvencije šolske prehrane.


primeru poračuna, so podatki vezani na poračun razdeljeni po mesecih, za katere se je delal poračun.Če seštejemo zneske subvencij dobimo 47,80€, kolikor je tudi znesek doplačila na položnici. 

V tem prispevku