Dodajanje novih carinskih stopenj

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Carinske stopnje, kamor vnašamo podatke o carinski stopnji.

Država – vpišemo šifro države oziroma jo poiščemo v šifrantu države - carina. V šifrantu imamo posebno šifro 000 - za vse države MFN. Na tem mestu lahko države tudi vnašamo, popravljamo, brišemo. Lahko pa jih s klikom na gumb

V tem prispevku