Verzija 2021.12.003

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava z izračunom neto zneska vrstic bonitet.
V tem prispevku