Razvrščanje pozicij na sestavnici

Če artikel že ima sestavnico, lahko razvrstimo pozicije sestavnice tako, da najprej v preglednici Modularna sestavnica kliknemo na gumb  (Alt E). Odpre se okno za razvrščanje pozicij sestavnice.

Z miško ali tipkovnico prenesemo vrstice na želeno mesto in s pomočjo gumba  (Alt P) potrdimo vnesene spremembe v razvrstitvi

V tem prispevku