Varnostni sistem - iCenter

Z zaščito dostopa do modula in uporabnika lahko preprečujemo dostop posameznemu operaterju – neposredno ali posredno preko skupin - do posameznih modulov, uporabnikov ali kombinacije le-teh – npr. nekdo ne sme uporabljati fakturiranja ali ne sme dostopati do naročanja za tretjega uporabnika…

Upravljanje z varnostnim sistemom zaščite do uporabe posameznega modula in uporabnika je dovoljena samo posebnemu uporabniku z imenom Skrbnik. Zažene se tako, da na spustnem meniju Varnostni sistem jezička Administracija glavnega menija iCentra izberemo Varnostni Sistem – iCenter.

Ob izboru se nam odpre okno, ki vsebuje dva jezička: Skupine – Operaterji in Pregled dovoljen. Na dnu okna je izbor Samo aktivni operaterji, ki nam omogoča prikaz samo podatkov o aktivnih operaterjev () ali prikaz podatkov o vseh operaterjih ().

Jeziček Skupine – Operaterji je razdeljen na dva dela. V levem delu so prikazani podatki o skupinah in članih skupin, v desnem delu pa so prikazani operaterji iCentra.

Jeziček "Pregled dovoljenj" prikazuje kaj je zapisano v varnostni sistem za dostop do uporabnikov – modulov tako neposredno na operaterja kot posredno preko skupin katerih član je operater.

S klimo na desni miškin gumb se nam odpre spustni meni

na katerem lahko izberemo naslednje:

  • Izvoz v Excel – podatki o nastavitvah dostopa se izvozijo v MS Excelovo datoteko
  • Izvoz v tekstilno datoteko – podatki o nastavitvak se izvozijo v tekstovno datoteko
V tem prispevku