Oprostitve plačila prispevkov - nov prikaz podatkov v šifrantu zaposlenih

V iCentru je v verziji 2021.13.001 ali novejši, nov prikaz nekaterih podatkov v šifrantu zaposlenih, do katerega dostopamo preko modula Obračun plač zaposlenim ali Kadrovske evidence. Zaradi bolj preglednega združevanja vnosnih elementov, so nekatere funkcije po novem vidne na drugih zavihkih, kot v starejših verzijah programa. 

V starejših verzijah smo v Šifrantu zaposlenih, na zaposlenem, oprostitve za Starost  nad 60 let (156. Člen ZPIZ-2), Mlajši od 26 let in matere (157. Člen ZPIZ-2) in Pogoj za predčasno upokojitev (156. Člen ZPIZ-2), našli na zavihku Obračunski podatki…Splošno…

Od verzije 2021.13.001, zgoraj omenjene olajšave lahko zaposlenemu dodelimo na zavihku Plače…Datumi in dobe…

Program nas v primeru neskladnosti podatkov pri vnosu zaposlenega, o neskladnosti tudi opozori. V primeru, da bi zaposlenemu označili Starost nad 60 let (156. Člen ZPIZ-2), zaposleni pa še ni dopolnil 60 let, nas program o tem opozori. Enako opozorilo javi v primeru, ko ima zaposleni hkrati označeno Starost nad 60 let (ZPIZ-2) in status invalida nad kvoto, ki se med seboj izključujeta.

Prav tako, nas program opozori v primeru, ko je zaposleni že dopolnil 60 let in oprostitve plačila prispevkov za ZPIZ ne bi imel označene. 

V tem prispevku