Združevanje PDF računov

V modulu Fakturiranje lahko pripravimo izvoz računov v PDF formatu z združevanjem v en PDF dokument. Priponke izbranih računov se združijo v en PDF dokument.

Za izvoz računov v en PDF dokument na računih izberemo v zgornjem desnem kotu Izvoz podatkov   ter Izvoz združenih pdf računov.


V predlagani preglednici izberemo račune, ki jih želimo združit v en pdf dokument glede na vpisane podatke (številka od-do, datum računa od-do,.. itd.).


Po potrditvi na gumb »Potrdi« se izbrani računi združijo v en pdf dokument in sistem javi  naslednje obvestilo:


Pdf dokument z združenimi računi nas čaka v mapi ki smo jo vpisali v preglednici in izgleda takole:

V tem prispevku