2023.07.003

Dobavitelji in kupci

  • Kupci - odpremni nalogi; odpravljene težave pri spreminjanju odpremnega naloga knjiženega v MSP, ki vsebuje enega ali več načinov plačil.
V tem prispevku