Primer uporabe

  • Operater1 je član dveh skupin, od katerih ima ena za delo s Poslovalnico1 Dovoljenje, druga pa NULL. Operater1 lahko knjiži promet za Poslovalnico1.
  • Operater2 je član drugih dveh skupin, od katerih ima ena za delo s Poslovalnico2 Dovoljenje, druga pa Prepoved. Operater2 v tem primeruru ne more knjižiti prometa za Poslovalnico2.
V tem prispevku