Zapiranje odprtih postavk

V modulu Dvostavno knjigovodstvo lahko zapiramo odprte postavke na naslednje načine: 

- Dvostavno knjigovodstvo / Plačevanje) ali 

Dvostavno knjigovodstvo / Posredno knjiženje ali

- Dvostavno knjigovodstvo / Pripomočki / Zapiranje postavk.

1. možnost: izpisek uvozimo preko obdelave Plačevanje. Kliknemo na ikono Pripravi plačila in na podlagi pravilno vnesenega sklica se povežejo plačila z dokumenti (in zaprejo odprto postavko).


Tista plačila, ki se zaradi napačnega sklica ne morejo povezati z dokumentom, lahko ročno zapiramo tako, da se postavimo na vrstico, ki jo želimo urediti, kliknemo na ikono (popravi zapis), poiščemo stranko ter v vrstici Dokument kliknemo na  
 (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali (izbira več dokumentov za zapiranje – podrobnosti so pojasnjene v nadaljevanju). Nadaljujemo kot običajno pri knjiženju izpiska. Postavka bo zaprta, ko bomo izpisek dokončno poknjižili iz posrednega knjiženja v glavno knjigo.


2. možnostvknjižbe vnesemo v Dvostavno knjigovodstvo / Dnevne obdelave / Posredno knjiženjeVpišemo Obdobje, Temeljnica, Dogodek, Konto, Stranka, Datum, Opis, Dokument, nato pa pri Veza kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali (izbira več dokumentov za zapiranje). Ko zapis potrdimo ter temeljnico pošljemo v knjiženje, sta dokument in plačilo povezana med seboj.


3. možnost: v Dvostavno knjigovodstvo / Pripomočki / Zapiranje postavk izberemo Konto in Stranka ter potrdimo. Odpre se nam tabela odprtih postavk stranke (v primeru, da ne navedemo stranke in kliknemo na ikono Pregled zapiranj, se nam prikaže pregled strank, ki imajo dokumente in plačila pripravljene za zapiranje).

 

Izberemo odprti dokument in kliknemo Izberi.

Pri polju Veza kliknemo na  (izbira enega dokumenta za zapiranje) ali (izbira več dokumentov za zapiranje) in izberemo dokument, ki ga želimo povezati s plačilom, na koncu pa kliknemo


Pripomoček za zapiranje več postavk z enim plačilom 

Kjerkoli v DK imamo možnost   pomeni, da lahko izbiramo več dokumentov za zapiranje. 

Odpre se nam spodnje okno z vnesenim zneskom plačila. V stolpec V izbiro s pomočjo preslednice odkljukamo dokumente, ki jih želimo zapreti. V stolpcu Znesek knjiženja lahko spremljamo kolikšen del vrednosti smo zaprli. Če želimo določen dokument zapreti samo delno, moramo ta dokument odkljukati kot zadnji. Na dnu strani lahko med izbiranjem dokumentov za zapiranje spremljamo kolikšen znesek še ostaja odprt (Razlika) in kakšne znesek smo že zapirali (Zbirno). Ko je Razlika enaka 0, Zbirno pa enako znesku plačila, lahko s klikom na Izberi potrdimo zapiranje.  

Ko nadaljujemo s klikom na Knjiži ali Zapirajnam program avtomatsko tvori več vknjižb za zapiranje.


V tem prispevku