Verzija 2022.16.002

PRAC Prejeti računi

  • Urejen je vnos računa preko API metode AddIncomingInvoice

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Odpravljena težava na odpremnih nalogih pri prenosu vrstic naročila v primeru daljših zapisov v naslovu dostave.
V tem prispevku