Verzija 2022.17.005

Obračun plač zaposlenim

  • Pripravljena dohodninska lestvica za leto 2023.
  • Urejen izračun osebne olajšave in olajšav za vzdrževane družinske člane za izplačila v letu 2023.
  • Urejen izračun dodatne splošne olajšave za izplačila v leto 2023.
  • Odpravljena težava s prenosom vzdrževanih družinskih članov v Dohodnino.


V tem prispevku