5 pravil evidenčnega knjiženja

Pet pravil, na katere moramo biti pozorni pri evidečnem knjiženju.

  1. Pravilna nastavitev kontov (rednih, evidenčnih in evidenčnih protikontov).
  2. Knjižimo vedno preko posrednega knjiženja.
  3. Ko knjižimo račun, izberemo dogodek račun, ko knjižimo plačilo, pa izberemo dogodek plačilo.
  4. Najprej knjižimo obveznost ali terjatev, nato stroške ali prihodke.
  5. Ko knjižimo plačilo, moramo račun zapirati z vezo.

Če želimo, da se nam tvorijo evidenčne vknjižbe, morajo konti kupcev in dobaviteljev imeti kljukico v polju evidenčno knjiženje.

V tem prispevku