Knjiženje stroškov opominov

V preglednici opominov s klikom na ikono za Izvozin izbiro Knjiženje stroškov opomina pridemo do spodnjega okna.

 • Leto – ponudi se leto iz preglednice opominov.
 • Datum opomina od .. do  – vpišemo obdobje, za katerega želimo knjižiti stroške opominov.
 • Datum izstavitve od .. do  – vpišemo obdobje, za katerega želimo knjižiti stroške opominov.

Nastavitev knjiženja:

 • Konto terjatev – vpišemo konto terjatev, na katerega se bodo poknjižili stroški opominjanja.
 • Temeljnica – izberemo temeljnico.
 • Dogodek – izberemo dogodek (vrsta dogodka naj bo R = račun),
 • Konto prihodka – izberemo konto prihodka.
 • Šifra SM – vpišemo šifro SM.
 • Šifra SN – vpišemo šifro SN.
 • Referent – vpišemo šifro referenta.
 • Nalog – vpišemo nalog.
 • Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis vknjižbe stroškov opomina.

S pritiskom na gumb Potrdi bo obdelava pripravila vknjižbe stroškov opominov v posrednem knjiženju, kjer jih pregledamo ter poknjižimo naprej.

Program ne kontrolira, katere stroške opominov smo že poknjižili in katere ne, najbolje da se sami datumsko omejimo. 

V tem prispevku