Dostopi do potrjevanja - varnostni sistem

V SAOP iCentru imajo privzeto vsi operaterji prepoved potrjevanja, zato je najprej potrebno operaterjem dodeliti pooblastila.

V primeru, da varnosti ne boste uredili, bo vsem operaterjem potrjevanje nedostopno. Tako nastavitve potrjevanja:

kot tudi samo potrjevanje:

Varnost se ureja na podlagi skupin operaterjev. V nadaljevanju prikazujemo, kako takšne skupine uredite.

Predlagamo, da za namene potrjevanja odprete dve skupini operaterjev:

  1. Potrjevanje – potrjevalci
  2. Potrjevanje – nastavitve

V skupino Potrjevanje – potrjevalci boste dodali operaterje, ki dokumente potrjujejo in bodo dostopali do potrjevanja dokumentov:


V drugo skupino Potrjevanje – nastavitve pa boste dodali operaterje, ki bodo urejali administracijo potrjevanja oziroma nastavitve:

Ureditev varnosti

V SAOP iCenter se morate prijaviti kot skrbnik:
Administracija – Varnostni sistem – Varnostni sistem - iCenter


Postavite se na levo stran okna ter kliknete na desni gumb miške. Odpre se novo okno, kjer z levim gumbom miške izberete Dodaj skupino:


Odpre se novo okno, kjer vpišete ime prve skupine operaterjev ter potrdite:


Ponovite postopek in odprete še drugo skupino:


Skupini sta na tak način urejeni, vidite ju v preglednici Skupine – Operaterji:


V skupino morate dodati operaterje: z levim gumbom miške kliknete na operaterja v desni strani okna (v našem primeru PeterP), ter ga prenesete (še vedno držite levi gumb miške) na levo stran, v skupino Potrjevanje - potrjevalci:


To ponovite še za vse ostale operaterje za obe skupini. Iz primera je razvidno, da je članov skupine Potrjevanje – potrjevalci pet, člana skupine Potrjevanje – nastavitve pa sta dva operaterja:


Če se vam operaterji ne prikazujejo, kliknite v levem polju na desni gumb miške ter izberete
Razširi vse:


Ko je skupina operaterjev urejena, dodate pravice potrjevanja.
To storite v Administracija – Varnostni sistem – Varnostni sistem – Aplikacijski (prijavljeni morate biti kot skrbnik ali kot operater z nivojem 1):


Odpre se okno, odstranite kljukico »Prikaži samo pooblastila trenutnega okna«, Izberete zavihek Skupine, na desni pa v polje Pooblastila vpišete: »prepoved potrj«, da se vam prikažejo vsa pooblastila, ki jih lahko dodelite skupinam:


Pooblastilo, ki ga boste dodelili prvi skupini operaterjev Potrjevanje – potrjevalci je:
iCenter – Potrjevanje dokumentov – Čakalna vrsta
Z levim gumbom miške kliknete na pooblastilo, ter ga prenesete na levo stran tabele v skupni operaterjev:


Odpre se okno, izberete Potrdi:


Pooblastilo je preneseno:


Ko bo operater, ki bo potrjeval dokument, vstopal v potrjevanje, bo imel takšen dostop:


Podoben postopek ponovite še za skupino operaterjev Potrjevanje – nastavitve.
Tej skupini dodate pooblastilo: iCenter – Prepoved potrjevanja dokumentov:


Ko bo operater, ki ima vsa pooblastila v potrjevanju, vstopal v potrjevanje, bo imel takšen dostop:

V tem prispevku