Oblikovanje sklica na številko na blagajniškem izdatku

Z verzijo 2019.02.000 je v modulu Blagajniško poslovanje spremenjen način oblikovanja sklica na številko in s tem tudi predlaganje le tega na blagajniškem izdatku in samem UPN nalogu. V kolikor podatke vnašate po starem in sklic vpisujete v polje Opis DK, se vam privzeti SAOP obrazec ne bo pravilno izpolnil. Za vnos podatka Sklic na številko smo pripravili nova polja, ki jih potem upoštevamo tudi pri izpisu obrazca UPN. S to dopolnitvijo smo omogočili, da imamo na dokumentu na voljo dve ločeni informaciji in sicer sam Opis DKza vpis opisa za knjigovodstvo, ki je pomembna informacija pri knjiženju in kasneje na sami konto kartici in Sklic na številko, ki je pomemben pri izvajanju plačilnega prometa.

V nadaljevanju podrobnejša navodila za uporabo:

V kolikor želimo v modulu Blagajniško poslovanje pripraviti UPN nalog, moramo najprej v Šifranti BP / Vrste prejemkov Izdatkov na blagajniškem izdatku (npr. pologu gotovine) urediti nastavitev, da bomo za to vrsto blagajniškega izdatka pripravljali UNP nalog.Nadaljujemo z vnosom dokumenta v blagajnoNajprej vnesemo osnovne podatke in nadaljujemo z vnosom vrstice blagajniškega izdatka. Ko je vrstica vnesena, se nam aktivira polje Referenca. Izberemo ustrezno oznako reference. Izbiramo med SI, RF ali prazno. Vpišemo model sklica (npr. 00). Sklic ročno vpišemo, razen pri modelu 12.

Pri modelu 12 program samodejno predlaga sklic in izračuna kontrolno številko ob potrditvi blagajniškega izdatka. Polje za sklic pustimo prazno, kot prikazuje slika. Ob potrditvi dokumenta se sklic samodejno oblikuje iz 3-mestne šifre blagajne5-mestne kronološke številke dokumenta ter dneva in meseca iz datuma dokumenta. Na zadnjem, 13. mestu pa se izračuna kontrolna številka s funkcijo za izračun kontrolne številke po pravilih Mod 11.

V kolikor sklic, ki ga je program sam izračunal, popravljamo, se model samodejno spremeni v model 00. Če ponovno odpremo dokument vidimo, da je sklic izpolnjen:V kolikor želimo, da se nam na UPN nalogu izpiše poljubno besedilo v polju Namen plačila, ga na samem izdatku vpišemo v polje Opis DK. V kolikor polje pustimo prazno se na nalogu izpiše fiksno besedilo »Polog«. V polje Datum plačila na nalogu pa se vpiše Datum blagajniškega izdatka.Ko je dokument urejen, lahko obrazec natisnemo na gumbu Izpiši obrazec UPN :Za tisk obrazca po zgoraj opisanem postopku vnosa je potrebno izbrati SAOP predlogo na rumeni podlagi. Obrazec je prilagojen spremembi v programu. V kolikor ste podatke vnesli po starem in sklic vpisali v polje Opis za DK, je pred tiskanjem potrebno blagajniški izdatek popraviti po zgoraj opisanem postopku.Spremenjena je tudi koda namena na nalogu, namesto 'OTHR' se izpiše 'CASH'.

V tem prispevku