Posebna nižja davčna stopnja

V Sloveniji se je s 1.1.2020 vpeljala nova davčna stopnja, in sicer Posebna nižja stopnja - 5 % DDV. Po tej stopnji se prodajajo knjige, časopisi in periodične publikacije. Oziroma kot piše v zakonu o DDV:
(1) Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

  • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
  • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
  • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
  • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
  • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
  • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

(2) Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:

  • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
  • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanjih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
  • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.

Da boste z novo davčno stopnjo lahko poslovali tudi v iCentru si morate obvezno namestit verzijo programa 2019.17.000 (ali novejšo).

Ureditev šifranta Nastavitev knjiženja v knjigi DDV

Odbitni DDV - nastavitve za potrebe knjiženja iz PRAC in DK

Saop Davčno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Obračunani DDV – za potrebe knjiženja iz PRAC in DKVnos računa PRAC – Obdavčen domač prometVnos računa PRAC – Samoobdavčitev blaga in storitev EURočno knjiženje iz DK

Novost v DDV obrazcu

V novem obrazcu DDVO so dodane vrstice za znižano stopnjo (5 %).Posebno nižjo stopnjo si lahko izpišete tako v Evidenci prejetih in izdanih računov.

V tem prispevku