Nov dokument iz vzorcev eRegistratorja

Dodajanje dokumentov v eRegistrator s pomočjo vzorcev eRegistratorja zaženemo z izborom opravila. Odpre se nam okno za dodajanje dokumentov v eRegistrator iz vzorcev.Na tem mestu lahko:

  • vpišemo ali izberemo subjekt, na katerega bo dokument shranjen. Pri tem lahko izberemo samo entitete, za katere imamo pooblastilo kreiranja dokumentov. Subjekt lahko izberemo iz ustreznega šifranta s pomočjo hitrega iskanja. Pri zagonu iz Raziskovalca dokumentov je subjekt že določen s tem, kje v raziskovalcu se nahajamo, zato ga ni moč vpisati.
  • izberemo mapo subjekta, v katero bo odložen dokument, s pomočjo  <F2>. Odpre se nam okno z drevesno strukturo map izbranega subjekta. Pri zagonu iz Raziskovalca dokumentov je mapa že določena s tem, kje v raziskovalcu se nahajamo, zato je ni moč vpisati.
  • vpišemo ali izberemo fascikel, kateremu dokument pripada. Izbiramo lahko med fascikli, na katerih smo pooblaščeni za upravljanje dokumentov. Pri zagonu iz Fasciklov je fascikel že določen in ga zato ni moč vpisati.
  • vpišemo komentar dokumenta. Komentar je lahko več črkoven.

Z izborom gumbase nam odpre okno za izbiro vzorca, kjer izberemo enega od vzorcev. Po izboru vzorca nam na osnovi tega nastane osnutek dokumenta. Dokument se odpre v privzetem urejevalniku za tip datoteke.

Ime novega dokumenta je sestavljeno iz imena vzorca, šifre subjekta in šifre operaterja. Če za subjekt že obstaja tako ime dokumenta, se v imenu dokumenta doda še štirimestna zaporedna številka.

Poleg splošnih lastnosti se zabeleži v lastnost Aplikacija »Vzorec«, v Komentar dokumenta ime vzorca in številka verzije vzorca, iz katerega je nastal dokument, v Avtor šifra operaterja in v Uporabniški naziv naziv uporabnika. Ostale lastnosti se prepišejo iz vzorca.

V tem prispevku