Davek po posebni nižji stopnji

Od 1.1.2020 je možno obračunavati davek tudi po posebni nižji stopnji.

V nastavitvah smo dodali polje za vnos konta za posebno nižjo stopnjo:Na storitvi je možno nastaviti stopnjo DDV: Posebna nižja stopnjaNa računu se prikažejo podatki za 5 % DDV Pri prenosu v DDV smo dodali tudi prenos šifre konta. 

 

V tem prispevku