Varnostni sistem - Vrsta prometa

Varnostni sistem vrste prometa, je vezan na vrste prometa materialno skladiščnega poslovanja in preprečuje/dovoljuje uporabo vrst prometa pri knjiženju skladiščnega prometa skupini operaterjev. Varnostni sistem vrst prometa ne preprečuje pregleda podatkov o vrsti prometa.

Nastavitve varnostnega sistema za vrste prometa se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Vrste prometa.

Izbor Varnostni sistem – Vrste prometa je aktiven samo za operaterja Skrbnik za uporabnike, ki imajo veljavno licenco za Materialno skladiščno poslovanje (TDR).

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema za vrste prometov. V stolpcih so vrste prometa, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in vrsto prometa.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na vrsto prometa
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na vrsto prometa. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na vrsto prometa. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje.
V tem prispevku