Urejanje podatkov o artiklih

Podatke o artiklu spreminjamo tako, da najprej v preglednici Artikli označimo izbrani artikel, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem artiklu, kateremu lahko spremenimo podatke s posameznimi izjemami na naslednjem zavihku: Splošni podatki - tip artikla ni moč spreminjati, če je uporaba .

V tem prispevku