Boniteta za službeni avto od 1. 7. 2020

Za pravilno poročanje podatkov bonitete – uporaba osebnega vozila na Rek obrazcih od 1. 7. 2020 dalje morate imeti nameščeno verzijo iCentra 2020.09.000 oz. novejšo. V verziji je dopolnjen vnos podatkov bonitete ter poročanje podatkov na Rek obrazcu.

Splošno

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu od 1. 7. 2020 dalje, določa spremembe pri poročanju bonitet in sicer se v polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše: vrednost bonitete, VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost ob pridobitvi in leto uporabe vozila. Poleg tega se označi ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE ter ali gre za uporabo vozila na električni pogon v obliki DA/NE.

Podatki se poročajo ločeno za vsako vozilo, ki je v posameznem mesecu zagotovljeno delojemalcu. 
Spremenjeno poročanje se uporablja od 1. 7. 2020 dalje, glede na datum izplačila dohodka.

Za pravilno poročanje podatkov bonitete – uporaba osebnega vozila na Rek obrazcih od 1. 7. 2020 dalje morate imeti nameščeno verzijo iCentra 2020.09.000 oz. novejšo. V verziji je dopolnjen vnos podatkov bonitete ter poročanje podatkov na Rek obrazcu.

1. Dopolnitve v Saop programu za Obračun plač

Na šifrantu zaposlenih so bili dodani podatki, ki se navezujejo na Boniteto B14 – uporaba osebnega vozila. 
Nove podatke na šifrantu zaposlenih ustrezno dopolnimo. Tako vneseni podatki se bodo ustrezno pripravili v XML datoteki za poročanje na iRek obrazcu.(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa zahtevanih podatkov za pravilno poročanje na Rek-1 obrazcu od 1. 7. 2020 dalje)

Podatki se ustrezno pripravijo za poročanje na Rek-1 obrazcu glede na vnesen datum izplačila plače v splošnih nastavitvah obračuna plače. Če je datum izplačila plače po 1. 7. 2020, se v XML datoteki pripravijo novo zahtevani podatki ter ustrezno uvozijo na iRek obrazec. Podatek Leto uporabe vozila se avtomatsko izračuna in poroča na iRek obrazcu glede na vpisan podatek Datum začetka uporabe (pri vnosu bonitete) na šifrantu zaposlenih.(na sliki je testen prikaz uvoza podatkov za boniteto v primeru izplačila po 1. 7. 2020)

2. Dopolnitve v Saop programu Drugi osebni prejemki

V programu Drugi osebni prejemki smo dopolnili vnos podatkov – vezanih na poročanje Bonitete B14 – uporaba osebnega vozila na Pogodbah (zavihek Dela po pogodbi). Če so podatki o boniteti izpolnjeni na zavihku Dela po pogodbi, se ti avtomatsko predlagajo na Obračunu pogodbe in jih ni potrebno v obračunu ročno dodajati.(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa zahtevanih podatkov za pravilno poročanje na Rek-2 obrazcu od 1. 7. 2020 dalje)

Če podatki o boniteti na pogodbi ne bodo vnesenijih lahko ročno dopolnite (oz. vnesete) tudi v Obračunu na zavihku Izplačila. Postavite se na vrstico Bonitete – osebni avtomobil ter dodate oz. dopolnite podatke.Tako vneseni podatki se bodo ustrezno pripravili v XML datoteki za poročanje na iRek obrazcu.

Podatki se ustrezno pripravijo za poročanje na Rek-2 obrazcu glede na vnesen datum izplačila pogodbe v splošnih nastavitvah obračuna. Če je datum izplačila po 1. 7. 2020, se v XML datoteki pripravijo novo zahtevani podatki ter ustrezno uvozijo na iRek obrazec. Podatek Leto uporabe vozila se avtomatsko izračuna in poroča na iRek obrazcu glede na vpisan podatek Datum začetka uporabe (pri vnosu bonitete).(na sliki je testen prikaz uvoza podatkov za boniteto v primeru izplačila po 1. 7. 2020)

V tem prispevku