Urejanje podatkov o poziciji sestavnice

Podatke o poziciji sestavnice spreminjamo tako, da najprej v preglednici Modularna sestavnica označimo izbrano pozicijo, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani poziciji sestavnice, kateri lahko spremenimo podatke.

V tem prispevku