Javni sektor – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).

Za obračun gasilske intervencije oz. civilne zaščite boste uporabili vrsto obračuna H10 – Nadomestilo za vojaške vaje, civilno zaščito,.. V vašem sistemu obračuna si je potrebno preveriti, saj je najverjetneje šifra H10 v vašem sistemu obračuna že vnesena. V nadaljevanju je potrebno na tej šifri vrste obračuna preveriti zgolj pravilnost nastavitev za pravilen obračun in poročanje.

 

Če te vrste odsotnosti še nimate v sistemu obračuna predlagamo, da si jo v sistem dodate na prvo prosto šifro H (npr. preverite katero imate prvo prosto šifro od H61 dalje). Svetujemo, da si novo šifro kopirate iz ene obstoječe šifre H) ter v nadaljevanju na novi šifri uredite vse potrebne nastavite, kot so prikazane v nadaljevanju navodila.

Zaposleni bo imel na vrsti obračuna obračunano urno postavko na način, kot če bi delal (100% nadomestilo), torej je osnova za obračun Z120 iz glave obračunskega lista.

Vrsta obračuna H10 – Nadomestilo za Voj. vaje, Civ. zaščito

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) se postavite na vrsto obračuna H10 ter kliknete na ikono za Popravi zapis.

Na zavihku Splošno preverite ali imate izpolnjena polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Postavite se še na zavihek Izračun. Tudi na tem zavihku preverite, ali imate izpolnjena polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Bodite pozorni pri drugem razdelku Na enoto – tukaj je potrebno imeti vpisano formulo JN21.

To pomeni, da se bo izvedel obračun urne postavke dela civilne zaščite oz. gasilske intervencije na način, kolikor bi zaposleni dobil, če bi delal.

Svetujemo, da si podatke na Zavihku Kontiranje prepišite oz. pripravite na način, kot imate urejeno kontiranje npr. na ostalih grupah H (refundacije). Po potrebi, lahko odprete nov konto za potrebe terjatev do drugih institucij, ter na kontiranju vrste obračuna ta nov konto izberete (ker na običajnih refundacijah imate odprt konto za terjatev do ZZZS).

Nastavitve potrdite.V tem prispevku