mojINFO

mojINFO je spletni program, ki zaposlenemu omogoča evidentiranje delovnih ur, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi. Več na tej povezavi.

Articles

mojINFO (zgodovina različic)
Novost Verzija Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov: Na obeh preglednicah je dodana možnost sortiranja stolpcev, umik odvečnih stolpcev iz preglednice, določanje širine stolpcev. mojINFO: Narejen je nov podmodul Obde...