Zastoji

Šifrant zastojev je preglednica, ki prikazuje seznam možnih zastojev pri delovanju delovnih postaj ali delovnih mest. Njegova uporaba je vezana na vnos podatkov terminalski aplikaciji »Zajem podatkov na delovnem mestu«. 

Vnos novega zastoja

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Zastoji.

  • Šifra – vnos šifre zastoja.
  • Naziv – naziv zastoja
  • Opomba – dodatna opomba zastoja.

Urejanje zastojev

Podatke o zastojih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Zastoji izberemo zapis,  nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem zastoju.

Brisanje zastoja

Zastoj brišemo tako, da najprej v preglednici Zastoji označimo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo zastoj. 

Tiskanje

Podatke o vrstah zastojev lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre zastojev za katere bi se izpisali podatki.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifra in Naziv. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Naziv liste – možnost vnosa dodatnega opisa, ki se bo natisnil v glavi izpisa kot naziv liste.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se odpre okno s QRD oblikovanimi izpisi.

V tem prispevku