Dodajanje novih nazivov

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli - naziv, kamor vpišemo podatke o nazivu novega artikla. 

Jezikovno področje - vpišemo šifro jezikovnega področja oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Naziv artikla 1. del – vpišemo prvi del naziva artikla v jeziku, ki smo ga izbrali s tem, ko smo določili šifro jezikovnega področja. Vnos podatka je obvezen.

Naziv artikla 2. del.– vpišemo drugi del naziva artikla v jeziku, ki smo ga izbrali s tem, ko smo določili šifro jezikovnega področja.

Kratek naziv – vpišemo kratke naziv artikla.

Merska enota – vpišemo mersko enoto za artikel.

Merska enota pakiranja – vpišemo mersko enoto pakiranja artikla.

Dodatna merska enota - vpišemo dodatno mersko enoto artikla.

V tem prispevku